..

Blog

MUSENSE Project Multiplier Event

musense_LOGO
Announcements

MUSENSE Project Multiplier Event

Within the scope of MUSENSE Project, “New Frontiers in Music Performance” will be organized by Yaşar University on December 12th between 12:30 – 17:30 and December 13th between 09:30 – 12:30 at Yaşar University Selçuk Yaşar Campus as a both online and offline event.

The event will host detailed presentation and discussion on the MUSense project: presentation of the first project result and highlighting standardization features; step-by-step introduction to design and definition of the infrastructure of the “Shared online repository” and brief training in the exploited technologies (to the extent relevant to the participants) Presentation and discussion on the designs for ToT: Cyber and digital as new perspectives in music performance with a focus on the modular structures and the pedagogical methodologies used.

Who can participate?

  1. a) Music and art teachers, cyber and distant experts,
  2. b) secondary art school teachers,
  3. c) educational experts,
  4. d) Music and IT students,
  5. d) secondary schools and HEI managers and administrators responsible for institutional development, especially in the music field.

How can you participate?

For participation the form at https://forms.gle/mpL99NQtdMTxRL8BA must be filled in completely. Detailed information will be sent via email before the event only to those who have registered for the event. 

 

*“This event is held within the scope of the Erasmus+ KA220 Cooperation Partnerships in Higher Education project named MUSic higher EducatioN meetS the cyber dimEnsion – MUSENSE.


 

MUSENSE Projesi kapsamında ”Müzik Performansında Yeni Sınırlar” etkinliği, Yaşar Üniversitesi tarafından 12 Aralık 12:30 – 17:30 saatleri arasında ve 13 Aralık 09:30 – 12:30 saatleri arasında Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde aynı anda hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Etkinlik, MUSense projesi hakkında ayrıntılı sunum ve tartışmalara ev sahipliği yapacak olup etkinlik esnasında projenin ilk çıktısının sonuçları paylaşılacak; “Paylaşımlı çevrimiçi depo” altyapısının tasarımına ve tanımına adım adım giriş ve yararlanılan teknolojiler hakkında bilgiler verilecek; Eğitmenlerin eğitimi için modüler yapılar ve kullanılan pedagojik metotlar odağında siber ve dijital dünyanın müzik performansında yeni bakış açıları olarak kullanımı üzerine sunum ve tartışmalar gerçekleştirilecektir.

Kimler katılabilir?

  1. Müzik ve sanat öğretmenleri, siber ve uzaktan eğitim uzmanları,
  2. Ortaokul derecesinde sanat okulu öğretmenleri,
  3. Eğitim uzmanları,
  4. Müzik ve Bilişim Teknolojileri öğrencileri,
  5. Özellikle müzik alanında ortaokul ve yükseköğretimlerde kurumsal gelişimden sorumlu idareciler ve yöneticiler.

Nasıl başvurabilirsiniz?

Başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi için https://forms.gle/mpL99NQtdMTxRL8BA adresinde yer alan formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen katılımcıların başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi gönderilecektir.

* “Bu etkinlik, Siber Boyutta Müzik Yükseköğretimi – MUSENSE isimli Erasmus+ KA220 Yükseköğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.”