..

Quality

Quality

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Yaşar Üniversitesi, geleceği tasarlayan ve dönüştüren bir dünya üniversitesi vizyonuna ulaşmak üzere, nitelikli eğitim ve araştırma ile sürdürülebilir değer yaratmak ve geleceğe yön veren yenilikçi bireyler yetiştirerek topluma katkıda bulunmayı misyon edinmiştir.

Yaşar Üniversitesi bilimsel yaklaşım, insan odaklılık, toplumsal sorumluluk, uluslararasılık ve yenilikçiliği değerleri olarak kabul etmiş, vizyonu ve misyonu doğrultusunda kurumsal değerleriyle stratejik hedeflerini beş yıllık dönemlerde güncellemekte ve tüm süreçlerini kalite yönetimi ile güvence altına almaktadır. Yaşar Üniversitesi kalite politikasıyla, stratejik planlara dayalı olarak sürekli iyileştirme anlayışıyla güvence altına alınmış, kaliteli bir yükseköğrenim ve bilimsel araştırma ortamı sunar. Kalite Güvencesi Yönergesi ile kaliteye olan bağlılığını ve sorumluluklarını taahhüt eder.

Yaşar Üniversitesi’nin kalite politikasını oluşturan kalite güvence sistemi ve alt sistemleri, yürürlükteki işleyiş, prosedür ve süreçleri tüm paydaşları için kalite güvencesi altına alır, yürütür, gözden geçirir ve gerektiğinde önlem alır. Kalitenin güvenceye alınması, Üniversite’nin stratejik planıyla uyumlu standartların belirlenmesi, izlenmesi, güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile ilgili ölçme ve raporlama süreçlerini tanımlar. Böylece, kalite güvence sistemi ve alt sistemlerinin işleyişi, nitelik ve niceliksel performans metrikleri ile izlenir, ölçülür ve raporlanır.

AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KALİTE POLİTİKASI

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaşar Üniversitesi’nin bilimsel yaklaşım, insan odaklılık, toplumsal sorumluluk, uluslararasılık ve yenilikçilik değerleri doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) entegrasyon sürecini yakından takip etmekte ve Avrupa eğitim, öğretim ve araştırma projeleri aracılığıyla Yaşar Üniversitesi ile Avrupa araştırma kurumları arasında uluslararası iş birlikleri geliştirmektedir. Bu projeler, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz için Avrupa çapında eğitim ve iş birliği fırsatları sağlamanın yanı sıra, yüksek kalitede akademik bilgi üreterek üniversitenin kurumsal araştırma politikasına da katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda temel kalite politikamız, AB ve diğer uluslararası projeler ve akademik araştırmalar aracılığıyla, Üniversitemizin Avrupa çapında eğitim ve araştırma projelerine katılımını teşvik etmek ve uluslararası iş birliği ve araştırma kapasitesini güçlendirmektir.

AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREV TANIMLARI

  • AB Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
  • Akademik Araştırma Süreçlerinden Sorumlu Şef
  • Proje Süreçlerinden Sorumlu Şef
  • AB Uzmanı

AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PUKÖ ÇEVRİMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İŞ AKIŞLARI