“Migration, Youth and Civil Society Conference” Completed in Izmir

Yaşar Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Genç Göçmen ve Mültecilere Ulaşmak için Gençlik Çalışanlarının Güçlendirilmesi (REACH OUT)” isimli AB Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık projesi kapsamında, “GÖÇ, GENÇLİK VE SİVİL TOPLUM KONFERANSI”,  21 Eylül 2018 tarihinde İzmir’de düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER’in de katıldığı Konferans’ta, proje hakkında genel bilgiler Reach Out Projesi Akademik Genel Koordinatörü ve AB Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökay ÖZERİM tarafından sunuldu. Proje sonunda elde edilen fikri çıktılar, Reach Out Projesi İdari Koordinatörü ve AB Merkezi Uzmanı Güldan KALEM tarafından katılımcılarla paylaşıldı. 

Alanında uzman akademik ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra gençlik çalışanlarının katıldığı konferans sonunda, katılımcılara ‘Katılım Sertifikası’ verildi.