“Gender Politics and EU in the Time of Crisis (GP-EU)” Summer School 2020

GP_EU_Summer_School_2020

Bu yaz okulunun amacı üniversite öğrencileri, sivil toplum temsilcileri, medya çalışanları gibi farklı altyapıdan gelen ve cinsiyet politikaları, finansal krizler ve kadınlar üzerine olan etkisi ile ilgilenen katılımcılara özelliklede finansal kriz ortamında cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmama ve eşitliği uygulama, güçlendirme ve teşvik eden yasal çerçevelerin yürürlükte olması konusunu ele alarak bilgi sağlamaktır. Başvuruların değerlendirilmesini takiben 20 katılımcı seçilecektir. Seçilen katılımcılar program kapsamında ücret ödemeden yaz okulundan faydalanacaktır. 

Sertifikaya hak kazanabilmek için derslerin en az %80’ine devam zorunluluğu vardır. Kayıt olmaya hak kazanıp yaz okuluna başlayan ama devamsızlık dolayısıyla yaz okulunu tamamlayamayan katılımcılardan burs miktarına denk gelen ilgili ders ücreti geri talep edilebilecektir.

Eğitim programı ve ders içeriği 5 AKTS içeriğindedir. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin dersinin kredisinin tanınması, kurumların iç uygulamalarına ve taleplerine bağlı olarak değişebilir.

İçerik:
Avrupa Bütünleşme Sürecinde Cinsiyet Eşitliği
Cinsiyet ve Göç
Sporun Toplumsal Cinsiyet Politikaları ve Eşitlik Üzerindeki Etkisi
AB’de Muhasebe Mesleklerinde Cam Tavan Sendromu
Finansal Krizin AB’de Cinsiyet Eşitliği Üzerindeki Etkisi
AB’de Kriz Zamanında Kadın Hakları
AB’de Cinsiyet Anaakımlaştırılması ve Feminizm
Ayrımcılıkla Mücadelede Sosyal ve İstihdam Politikaları

Başvuru kriterleri:
Cinsiyet eşitliği, Cinsiyet Politikaları ve ekonomik krizler konularında akademik veya idari olarak çalışmak ve/veya bu konularla ilgili olduğunu başvuru formunda belirtmek.
Toplam 42 saat, 7 günlük yaz okulu programına katılımı taahhüt etmek

Kimler başvurabilir?
Öğrenciler, genç araştırmacılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurumu çalışanları ve özel sektör çalışanları, medya temsilcileri. Eğitim online olarak yapılacaktır. Derslerin %80’ine katılım zorunludur. Aksi halde sertifika verilmeyecektir.

Ders günleri
29 Haziran 2020, Pazartesi
30 Haziran 2020, Salı
1 Temmuz 2020, Çarşamba
2 Temmuz 2020, Perşembe
3 Temmuz 2020, Cuma
4 Temmuz 2020, Cumartesi
5 Temmuz 2020, Pazar

Eğitim Ekibi
Doç.Dr. Meltem İnce Yenilmez (Modül Koordinatörü)
Doç.Dr. Gökay Özerim
Doç.Dr. Gürol Durak
Son Başvuru Tarihi: 15.06.2020

Kayıt için: https://gender-eu.yasar.edu.tr/summer-school-registration-link/?csrt=2506807458891099829