Cammini Minimi Project Dissemination Seminar & Erasmus+ Opportunities Workshop to Strengthen the Capacity of Civil Society Organizations

Passi Societa Cooperativa (İtalya) koordinatörlüğünde yürütülen ve Yaşar Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı “Cammini Minimi / Minimum Mesafe” isimli Erasmus+ Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Projesi’nin yerel yaygınlaştırma etkinliği, 25 Kasım 2019 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

AB Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim’in açılışını yaptığı etkinlik esnasında ilk olarak AB Merkezi Uzmanı ve Projenin kurumsal koordinatörü Burcu Kiper tarafından Projenin içeriği, amaçları ve çıktılarına yönelik detaylı bilgiler sunulmuş, devamında ise yine AB Merkezi Uzmanı Güldan Kalem tarafından Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmek için Erasmus+ programı kapsamındaki fırsatlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

“Cammini Minimi/Minimum Mesafe” projesi Afrikalı ve Avrupalı Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getirerek birbirlerini tanımalarını ve deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Proje kapsamında, Sivil Toplum Kuruluşları için kurumsal kapasite geliştirme anketi tasarlanıp uygulanmış, anket sonuçlarına göre kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmiş ve konuya ilişkin bir araç kiti hazırlanmıştır. Proje tamamlandıktan sonra sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumlar arası bir ağ kurulması ön görülmektedir.