CALIPER Project Women in Innovation (WIN) Event

Caliper_Win_Event

Within the scope of Horizon 2020 Linking Research and Innovation for Gender Equality (CALIPER) project, ‘Women in Innovation (WIN)’ event was organized on 21st April 2022.

After the opening speeches of Assoc.Prof.Dr.Gökay Özerim, coordinator of Horizon 2020 CALIPER project at Yaşar University; Prof.Dr. Cemali DİNÇER, Rector of Yaşar University and İdil YİĞİTBAŞI, Vice Chair of the Board of Yaşar Holding, Ege University Pharmacy Faculty Members & Dermis Pharma founders Prof. Dr. Kevser Özgen ÖZER, Assoc.Prof.Dr.Evren Homan GÖKÇE, Assoc.Prof.Dr.Sakine Tuncay TANRIVERDİ; founder of B-PREG & Turkey’s Promising Female Entrepreneur Award Winner Burcu Karaca UĞURAL and Director of Yaşar University Research Center for Women’s and Family Studies Prof. Dr. Huriye TOKER made their presentations.

60 female students from different high schools participated the event which aimed at attracting female students’ interest in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) fields, and to emphasize the place of women in innovation by highlighting the examples of entrepreneurship and innovation founded by women.


Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen “CALIPER – Cinsiyet Eşitliği için Araştırma ve Yenilikçilik” Projesi kapsamında 21 Nisan 2022 tarihinde İnovasyonda Kadın Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte CALİPER Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Gökay ÖZERİM, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil YİĞİTBAŞI tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri ve DERMİS Pharma Kurucuları Prof. Dr. Kevser Özgen ÖZER, Doç. Dr. Evren Homan GÖKÇE, Doç. Dr. Sakine Tuncay TANRIVERDİ; B-PREG Kompozit Kurucusu, Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi Ödülü Sahibi Dr. Burcu Karaca UĞURAL ve Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Huriye TOKER sunumlarını gerçekleştirdi.

Farklı liselerden yaklaşık 60 kız öğrencinin katıldığı etkinlik ile bir yandan kız öğrencilerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarına ilgisini çekmek, diğer yandan kadınlar tarafından kurulmuş girişimcilik ve yenilikçilik örneklerini öne çıkartarak kadınların inovasyondaki yerini vurgulamak amaçlandı.