..

Blog

Jean Monnet Scholarship Programme Information Seminar

Announcements

Jean Monnet Scholarship Programme Information Seminar

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (AB Merkezi) faaliyetleri kapsamında 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 12:00’de Jean Monnet Burs Programı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecektir. 

 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB İlişkileri Uzmanı Ceyhan Çiçek’in katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikte Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru dönem ve şartları, seçim süreci gibi konular hakkında bilgiler verilecektir. Yaşar Üniversitesi Kampüsü Y Binası Y321 No’lu salonda gerçekleşecek olan etkinliğin dili Türkçe’dir.

Kayıt olmak için:

30 Eylül 2022 Jean Monnet Burs Programı Bilgilendirme Toplantısı Kayıt Formu (office.com)

Jean Monnet Burs Programı nedir?

 

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programı kapsamında her yıl belirlenen kontenjan dahilinde

  • kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
  • özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)
  • üniversitelerin akademik veya idari personeli ve
  • üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencilerine burs sağlanmaktadır.

 

Jean Monnet Burs Programının 2023-2024 akademik yılına ilişkin başvurular 12 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır. Başvuru dönemi 15 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir.

Programı hakkında ayrıntılı bilgiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Jean Monnet Burs Programının internet sitelerinden ulaşılabilir.


Jean Monnet Scholarship Programme Information Seminar will be organized on Friday September 30th, 2022, at 12:00 within the scope of Yaşar University European Union Jean Monnet Center of Excellence (EU Research Center) activities.

 

Jean Monnet Scholarship Programme aims to increase the number of experts in the EU field and to support Turkey’s administrative capacity building efforts for the effective implementation of the EU acquis within the framework of Turkey’s negotiation process for the full membership to the EU. Jean Monnet Scholarship Programme is available for public, private and non-governmental organization employees, the academic and administrative staff of universities and graduate students of master and doctoral programs on European Union issues.

 

Applications for the 2023-2024 academic year of the Jean Monnet Scholarship Program started on 12 September 2022. The application period will end on November 15, 2022.

More information about the programme and the application process can be found on Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs’ and Jean Monnet Programme’s web sites.

 

To register please follow the link below:

https://forms.office.com/r/8ba9uc3jTx