“Seminar and Book Launch: Europeanisation and Turkey” Completed

“Avrupa Birliği Merkezi Seminerleri” kapsamında, “Seminer ve Kitap Tanıtımı: Avrupalılaşma ve Türkiye” adlı seminer, Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 02 Kasım Cuma günü Yaşar Üniversitesi Y216 No’lu salonda gerçekleştirildi. SeminereFlorida Uluslararası Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan BALKIR ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Diğdem SOYALTIN konuşmacı olarak katıldı.