News In Map Project Virtual Training Activity

News In Map Project Virtual Training Activity

The NEWS in MAP Erasmus+ KA2 strategic partnership project seeks to promote student self-leadership to increase employability for graduate musicians.  “Let’s create our Future with Music virtual training activity will be organized by Yasar University on 18/19/20/21/22 October 2021. 

The week will consist of a range of activities focusing on internationalization and cross-border collaboration. 6 HEI students in the field of music will be able to join the virtual activity which will be held in English. During the week, students will participate in a range of activities to include: 

  • The creation of web-based contents and promotional videos (Tiktok, Instagram etc.)
  • Working in a cooperative learning environment to promote independent research and realistic outputs

How can you participate? 

For participation the form at https://forms.gle/2PaxDGxfY8cxZN1J6 must be filled in completely. Detailed information will be sent via email before the event only to those who have registered for the event.

Deadline for applications: 04.10.2021

Participating Institutions:
Yaşar University 

Conservatorio Santa Cecilia  

European University Cyprus 

Royal Irish Academy of Music 

European Association of Conservatoires

 

*This activity is organized within the scope of “New Employability within Self-leadership in Music Academic Programs (NEWS in MAP)” Erasmus+ KA2 strategic partnership project. 


News In Map Projesi Sanal Eğitim Faaliyeti

 ‘Müzik Eğitiminde Liderlik ve İstihdamın Geliştirilmesi’ Erasmus+ KA2 stratejik ortaklık projesi kapsamında 18/19/20/21/22 Ekim 2021 tarihlerinde sanal eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir. 

Bu proje, müzisyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için liderliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. “Geleceğimizi Müzikle Yaratalım / Let’s create our Future with Music isimli etkinlik, Yaşar Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenecek olup uluslararasılaşma ve sınır ötesi işbirliğine odaklanan bir dizi faaliyet içerecektir.

18/19/20/21/22 Ekim 2021 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları şeklinde İngilizce olarak gerçekleştirilecek faaliyete Türkiye’den müzik alanında eğitim gören 6 üniversite öğrencisi katılım sağlayacaktır.

Etkinlik esnasında gerçekleştirilecek faaliyetler;

  • Web tabanlı içerikler ve tanıtım videosu oluşturulması (Tiktok, Instagram vb.)
  • Bağımsız araştırmaları ve gerçekçi çıktıları teşvik etmek amacıyla işbirlikçi bir öğrenme ortamında çalışılması

Nasıl başvurabilirsiniz? 

Başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi için https://forms.gle/2PaxDGxfY8cxZN1J6 adresinde yer alan formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen katılımcıların başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi gönderilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 04.10.2021

Katılımcı Kurumlar:

Yaşar Üniversitesi

Santa Cecilia Konservatuarı

Avrupa Üniversitesi Kıbrıs

İrlanda Kraliyet Müzik Akademisi

Avrupa Konservatuarlar Birliği

 

*Bu etkinlik, “New Employability within Self-leadership in Music Academic Programs (NEWS in MAP)“ başlıklı Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık projesi faaliyetleri kapsamında düzenlenmektedir.