Need Analysis Report on Young Refugees in Turkey

The report on young refugees in Turkey is published on 20th June World Refugee Day by the cooperation and support of the UNFPA Turkey Young Refugees Support Programme, TOG Foundation and Yasar University European Union Jean Monnet Chair on Migration. It is one of the most comprehensive reports about young refugees in Turkey. The report involves the results of a survey by the inclusion of around 1500 young refugees in Turkey. It explores the situation and needs of young refugees in 7 different domains. Please click here to see the full report. 


Türkiye’deki genç mültecilere ilişkin durum ve ihtiyaç analizi raporu 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), TOG Vakfı ve Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Jean Monnet Kürsüsü desteğiyle yayınlanmıştır. Şimdiye kadar Türkiye’deki genç mültecilere yönelik hazırlanmış en kapsamlı analizlerden biri olan araştırmaya temsili 4 farklı bölgeden yaklaşık 1500 genç mülteci katılmıştır. Türkiye’deki Genç Mültecilere İlişkin Durum ve İhtiyaç Analizi raporunun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.