“Multifaceted Approaches to Migration in the EU and Turkey” Jean Monnet Chair Summer Academy

Poster

Yaşar Üniversitesi‘nde yürütülen “Türkiye – AB İlişkilerinde Göç” başlıklı Avrupa Birliği Jean Monnet Kürsüsü faaliyetleri kapsamında, uzaktan eğitim yöntemiyle (online) düzenlenecek  olan Yaz Akademisi, uluslararası göçle ilgili kavram ve konuları Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerinin dinamikleri kapsamında tartışmayı ve bu konulara ilişkin temel bilgileri paylaşmayı amaçlamaktadır.

 

Eğitim tarihleri:

Uzaktan eğitimler 17 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak; aşağıda belirtilen tarihlerde sabah (10:00-12:30) ve öğleden sonra (14:00-16:30) oturumları şeklinde Jean Monnet Göç Kürsüsü ekibi ve misafir öğretim üyeleri tarafından verilecektir.

17 Ağustos 2020; 19 Ağustos 2020; 21 Ağustos 2020; 24 Ağustos 2020; 26 Ağustos 2020

 

Eğitim platformu:

Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi desteğiyle, uzaktan eğitim yoluyla ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim programına ilişkin platform bilgileri, kabul edilen katılımcılara 10 Ağustos 2020 tarihinde e-posta ile iletilecektir.

Yaz Akademisi Programına erişmek için lütfen tıklayınız. 

 

Başvuru ve katılım koşulları:

Program, lisansüstü öğrenciler ile sivil toplum, kamu ya da özel sektörde çalışıp göç konusu ile ilgilenen tüm katılımcıların başvurusuna açıktır. Mevcut kontenjan dahilinde sınırlı sayıda katılımcı seçilecektir.

Eğitim programının sonunda katılım sertifikası verilecektir. 

Katılım sertifikasına hak kazanabilmek için  (i) eğitim programı bittikten sonra talep edilen en az 1000 kelimelik düşünce yazısının (makale) 1 ay içerisinde gönderilmesi; (ii) eğitim programının en az %80’inin düzenli takip edilmesi gerekmektedir.

 

Son başvuru tarihi: 9 Ağustos 2020

 

Nasıl başvurabilirsiniz? Başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi için migration-eu.yasar.edu.tr  adresinde yer alan formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen katılımcıların başvuru formunda belirtilen e-posta adresine 10 Ağustos 2020 tarihinde bilgi gönderilecektir.

İletişim: euc@yasar.edu.tr

 

Bu program, Yaşar Üniversitesi’nde Doç. Dr. Gökay Özerim koordinatörlüğünde yürütülen “Türkiye-AB İlişkilerinde Göç” başlıklı Jean Monnet Kürsüsü faaliyetleri kapsamında düzenlenmektedir.