Jean Monnet Scholarship Programme

jean-monnet-logo

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş birliği içerisinde yürütülen burs programının ‘2019-2020 Akademik Yılı’ başvuruları açıldı.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2019-2020 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;
– Kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil),
– Özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil),
– Üniversitelerin akademik veya idari personeli,
– Üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvuruda bulunabilir.
Burs programına son başvuru tarihi 4 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir.

2019-2020 Akademik Yılı Burs Duyurusu