Jean Monnet Scholarship Programme Information Seminar

Jean Monnet Burs Programı’na ilişkin bilgilendirme toplantısı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı İzmir Temsilciği Uzmanı Ceyhan ÇİÇEK tarafından, 22 Ekim Pazartesi günü saat 14.30’da Yaşar Üniversitesi T110 No’lu salonda gerçekleştirilecek. 

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kamu ve özel sektör çalışanları, üniversite son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli, Jean Monnet Bursu’ndan faydalanabilir.

Burs programına son başvuru tarihi 4 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir.