JEAN MONNET PROGRAMME “MIGRATION AND SECURITY IN THE EUROPEAN UNION” SUMMER SCHOOL

JM Yaz Okulu – Poster_page-0001

*The language of  Jean Monnet Programme ‘Migration and Security in the European Union” Summer School is Turkish.

JEAN MONNET PROGRAMI

“AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇ VE GÜVENLİK”

SERTİFİKALI YAZ OKULU

(8 Temmuz 2019 – 17 Temmuz 2019)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

http://migration-eu.yasar.edu.tr

 

AB’de Göç ve Güvenlik başlıklı Jean Monnet Modülü kapsamında Yaşar Üniversitesi’nde bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan yaz okulu, üniversite öğrencileri, sivil toplum temsilcileri, kamu ve özel kuruluş temsilcileri, medya çalışanları gibi farklı paydaşlardan gelen ve göçle ilgilenen katılımcılara, göçün Avrupa bütünleşme sürecindeki yerine ve konunun farklı aktörlerce insani boyutu ile birlikte bir güvenlik konusu olarak ele alınışına dair bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Başvuruların değerlendirilmesini takiben 20 katılımcının seçilmesi planlanmaktadır. Seçilen katılımcılar, program kapsamında ücret ödemeden yaz okulundan yararlanacaklardır. Dersler, aşağıda belirtilen tarihlerde Yaşar Üniversitesi (İzmir) kampüsünde gerçekleştirilecektir. Sertifikaya hak kazanabilmek için derslerin en az %80’ine devam etme ve bitirme çalışmasının sunulması zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıt olmaya hak kazanıp teyit ederek yaz okuluna başlayan ancak devamsızlık dolayısıyla tamamlayamayan katılımcılardan burs miktarına denk ilgili ders ücretleri geri talep edilebilecektir.

42 ders saati sürecek eğitim programı, 5 AKTS eş değerindedir ve kredisi sertifikada belirtilecektir. Ancak lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin dersinin kredisinin tanınması, kendi kurumlarının iç uygulamalarına ve ek taleplerine bağlıdır.

İçerik:

Uluslararası Göç Kuramları ve Göç Terminolojisi

Avrupa Tarihi ve Göç

Avrupa Bütünleşme Sürecinde Göç

Vatandaşlık, Kimlik, Devlet

Göç ve Entegrasyon

Güvenlik Çalışmaları ve Göç

Siyasi Partiler, Popülizm ve Göç

İnsan Hakları ve Göç

Başvuru Kriterleri:

  • Uluslararası göç ve Avrupa Birliği konularında çalışmak (akademik veya alanda) ve/veya bu konularla ilgili olduğunu başvuru formunda belirtmek.
  • Başvuru formunda tüm sorulara eksiksiz yanıt vermek.
  • Toplam 42 ders saati, 7 günlük yaz okulu programına katılımı taahhüt etmek.

Kimler başvurabilir?

Öğrenciler, genç araştırmacılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurumu çalışanları ve özel sektör çalışanları, medya temsilcileri. Eğitim, İzmir dışından da katılımcıların başvurularına açıktır. Ancak seyahat ve konaklama için destek sağlanmamaktadır.

Ders günleri: Dersler, aşağıda belirtilen günlerde 10:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecektir.

8 Temmuz 2019, Pazartesi

9 Temmuz 2019, Salı

10 Temmuz 2019, Çarşamba

11 Temmuz 2019, Perşembe

12 Temmuz 2019, Cuma

16 Temmuz 2019, Salı

17 Temmuz 2019, Çarşamba

Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2019, 18:00

Başvuru formu, https://migration-eu.yasar.edu.tr web sayfasında yer almaktadır.

Başvuru sonuçları, son başvuru tarihini takiben 1 hafta içerisinde katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇ VE GÜVENLİK yaz okulu, Dr. Öğretim Üyesi Gökay ÖZERİM’in koordinatörlüğünde Yaşar Üniversitesi’nde yürütülen Jean Monnet Modülü projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İletişim: euc@yasar.edu.tr