Jean Monnet Chair – Civil Society and Migration Talks

sivil toplum ve göç_1[1]

Yaşar Üniversitesi “Türkiye-AB İlişkilerinde Göç” başlıklı Avrupa Birliği Jean Monnet Kürsüsü etkinlikleri kapsamında hazırlanan Sivil Toplum ve Göç Sohbetleri’nin ilki , Uluslararası Göç Politikaları Merkezi (ICMPD – Türkiye) Proje Yöneticisi Sayın Zeynep BENLİ’nin katılımıyla ve Doç.Dr. Gökay ÖZERİM’in moderatörlüğünde 1 Aralık 2020 Salı günü 14:30 -15:45 saatleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Etkinliğe kayıt olmak için https://forms.gle/DKFecoDEUVVsSmPV9 kayıt linkinde yer alan formun 30 Kasım 2020 gün sonuna kadar doldurulması gerekmektedir.

Etkinliğe erişim için link, 1 Aralık 2020 Salı günü kayıt olan katılımcılara e-posta yoluyla İletilecektir.

 

Konuşmacı hakkında:

Zeynep Benli, Bilkent Üniversitesi’ndeki lisans eğitiminin ardından ODTÜ’de Avrupa Bütünleşmesi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005-2011 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından fonlanan demokratik yönetişim alanındaki çeşitli Teknik Destek Projeleri’nde çalışmıştır. Ardından sırasıyla UNICEF Türkiye Ofisi ve UNHCR Türkiye Ofisi’nde çocuk koruma ve mülteci koruma alanlarında görev yapmıştır. Bu çalışmalar sırasında geçici barınma merkezlerinde çocuk koruma ve eğitim, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, toplum temelli mülteci koruma, mülteci koruma alanında kamu – STK ve kamu-yerel yönetim işbirlikleri gibi konularda derinleşme imkanı bulmuştur. Benli, 2019 yılından bu yana Uluslararası Göç Politikaları Merkezi’nde (ICMPD – International Centre for Migration Policy Development) Proje Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda göç alanında faaliyet gösteren STK’lar ile bu kuruluşların kamu kurumlarıyla ve yerel yönetimlerle işbirliklerini incelemekte, mevcut işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.