Horizon 2020 Information Day Presentations

Ufuk 2020 Eğitim ve Bilgi Günü, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ve Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi işbirliği ile 24 Mart 2016, Perşembe günü Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Yeni Bina Konferans Salonu‘nda gerçekleştirilmiştir.

Tüm ilgili araştırmacıların ve kuruluş temsilcilerinin katılımına açık olan Ufuk 2020 Eğitim ve Bilgi Gününde yapılan sunumlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

1-Ufuk 2020 Programı, TÜBİTAK U2020 Destek ve Ödül Programları

Dr. Selda ULUTAŞ AYDOĞAN (AB Çerçeve Programları Müdürü, Ufuk 2020 Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı, TÜBİTAK)

2-Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları

Numan GÖLÜKCÜ (Ulusal İrtibat Noktası, TÜBİTAK)

3- Başarı Hikâyesi: Marie Sklodowska Curie Bireysel Burslar – IF

Yrd. Doç. Dr. Emrah BIYIK (Öğretim Üyesi, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü)

4- Başarı Hikâyesi: Marie Sklodowska Curie Araştırmacı Personeli Değişim Programı – RISE

Yrd. Doc. Dr. Feray MADEN (Öğretim Üyesi, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

5-Ufuk 2020 Programı Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı 2016-2017 Çalışma Programı

İlknur YILMAZ (Kıdemli Ulusal İrtibat Noktası, TÜBİTAK)

6- Başarı Hikâyesi: Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı

Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI (Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı, Yaşar Üniversitesi)

7- Ufuk 2020 Programı Proje Başvuru Süreci ve EURAXESS

Numan GÖLÜKCÜ (Ulusal İrtibat Noktası, TÜBİTAK)