Gender Politics and EU in the Time of Crisis (GP-EU) Jean Monnet Module Summer School

GP-EU Summer School 2021

Krizler kapitalizmin yapısal bir parçasıdır. Her finansal kriz sonrasında bir dizi neo-liberal uygulama ile emek piyasasında kadınlar daha çok etkilenmektedir. Krizin sonuçlarını reddetmenin yeterli olmadığı, aynı zamanda kriz koşullarında da kadın ve erkek eşitliğine dayanan daha adil bir düzen yaratması gerekliliği Avrupa Birliği tarafından önemli bir gündem maddesi haline dönüşmüştür. Bu yaz okulunun amacı üniversite öğrencileri, sivil toplum temsilcileri, medya çalışanları gibi farklı altyapıdan gelen ve cinsiyet politikaları, finansal krizler ve kadınlar üzerine olan etkisi ile ilgilenen katılımcılara özelliklede finansal kriz ortamında cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmama ve eşitliği uygulama, güçlendirme ve teşvik eden yasal çerçevelerin yürürlükte olması konusunu ele alarak bilgi sağlamaktır. Başvuruların değerlendirilmesine takiben 20 katılımcı seçilecektir. Seçilen katılımcılar program -kapsamında ücret ödemeden yaz okulundan faydalanacaktır. Dersler 7-13 Haziran 2021 tarihleri arasında (7 gün) uzaktan eğitim yöntemiyle (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Sertifikaya hak kazanabilmek için derslerin en az %80’ine devam zorunluluğu vardır. Kayıt olmaya hak kazanıp yaz okuluna başlayan ama devamsızlık dolayısıyla yaz okulunu tamamlayamayan katılımcılardan burs miktarına denk gelen ilgili ders ücreti geri talep edilebilecektir.

Eğitim programı ve ders içeriği 5 AKTS içeriğindedir.  Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin dersinin kredisinin tanınması, kurumların iç uygulamalarına ve taleplerine bağlı olarak değişebilir.

 

İçerik:

Avrupa Bütünleşme Sürecinde Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet ve Göç

Sporun Toplumsal Cinsiyet Politikaları ve Eşitlik Üzerindeki Etkisi

AB’de Muhasebe Mesleklerinde Cam Tavan Sendromu

Finansal Krizin AB’de Cinsiyet Eşitliği Üzerindeki Etkisi

AB’de Kriz Zamanında Kadın Hakları

AB’de Cinsiyet Anaakımlaştırılması ve Feminizm

Ayrımcılıkla Mücadelede Sosyal ve İstihdam Politikaları

Yaz Okulu Programının tamamına erişmek için lütfen tıklayınız.

 

Başvuru kriterleri:

Cinsiyet eşitliği, Cinsiyet Politikaları ve ekonomik krizler konularında akademik veya idari olarak çalışmak ve/veya bu konularla ilgili olduğunu başvuru formunda belirtmek.

Toplam 42 saat, 7 günlük yaz okulu programına katılımı taahhüt etmek.

 

Kimler başvurabilir?

Öğrenciler, genç araştırmacılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurumu çalışanları ve özel sektör çalışanları, medya temsilcileri.

Eğitim İzmir dışından katılımcıların başvurularına açıktır. Ancak seyahat ve konaklama için destek sağlanmamaktadır.

 

Ders günleri

7 Haziran 2021, Pazartesi

8 Haziran 2021, Salı

9 Haziran 2021, Çarşamba

10 Haziran 2021, Perşembe

11 Haziran 2021, Cuma

12 Haziran 2021, Cumartesi

13 Haziran 2021, Pazar

 

Eğitim Ekibi

Doç.Dr. Meltem İnce Yenilmez (Modül Koordinatörü)

Doç.Dr. Gökay Özerim

Doç.Dr. Gürol Durak

 

Nasıl başvurabilirsiniz? 

Başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi için https://cutt.ly/fbVSSzs adresinde yer alan formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen katılımcıların başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi gönderilecektir.

 

Son Başvuru Tarihi: 03.06.2021

 

İletişim: [email protected]

 

Bu program, Yaşar Üniversitesi’nde Doç. Dr. Meltem İnce Yenilmez koordinatörlüğünde yürütülen “Kriz Zamanlarında Cinsiyet Politikaları ve AB” başlıklı Jean Monnet Modülü faaliyetleri kapsamında düzenlenmektedir.