European Union Reserach Center Seminars

IMG_0272

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Seminerleri kapsamında düzenlenen Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Otobur Avrupa Etobur Dünyada Nasıl Ayakta Kalır” başlıklı seminer 19 Kasım 2019 tarihinde Yaşar Üniversitesinde gerçekleştirildi.
İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen Seminer esnasında Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, etobur dünyada otobur AB’nin rolü ne olabilir sorusu üzerinden Avrupa Birliği’nin değişen dünya düzenine uyum sağlayabilmek için izlemesi gereken stratejiler ve küresel vizyonu hakkında görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştı. Seminere Yaşar Üniversitesi’nden katılan öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacıların yanı sıra dışardan gelen katılımcılar da oldukça ilgi gösterdi.
Antalya Bilim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezi’nin de direktörü olan Dr. Oğuzlu; uluslararası ilişkiler teorileri, dış politikanın Avrupalılaşması, transatlantik ilişkiler ve NATO, Avrupa Birliği dış güvenlik ve savunma politikaları, Ortadoğu ve Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve genel olarak Türk dış politikası alanlarında çalışmaktadır.