Erasmus+ KA2: Strategic Partnership Project “Sustainable Skills for Local Developer” Online Course – Call for Applications

“Sustainable Skills for Local Developer/Yerel Kalkınma Uzmanları için Sürdürülebilir Beceriler (SKILLED)” isimli Erasmus+ KA2: Stratejik Ortaklık projesi kapsamında proje ortağı kurumlardan akademisyen ve uzmanların tasarladığı çevrimiçi ve uzaktan eğitim programı düzenlenecektir. Sürdürülebilir Yerel Kalkınma için Avrupa Uzmanlığının mesleki yeterliliğinin oluşturulmasını amaçlayan proje, yenilikçi bölgesel kalkınma planları tasarlayabilen hem teknik hem de politika düzeyinde ara yüz oluşturacak Avrupa Bölgesel Kalkınma Uzmanları yetiştirilmesine katkı sağlayan yenilikçi bir Avrupa Birliği projesidir.

Eğitim programı asenkron ve çevrimiçidir. Eğitim beş bölümden oluşmaktadır. Her bölüm sonunda kısa sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılar “EESLD, European Expert in Sustainable Local Development” sertifikası almaya hak kazanacaklardır. EESLD eğitim programının dili İngilizcedir. Eğitim programı ücretsiz olup, yalnızca 30 kişiyle sınırlıdır. Bireysel başvurular, proje internet sayfasında “Piloting course- Registration” bölümünden, T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılarak kabul edilmektedir. Kontenjan dahilinde eğitime hak kazanan adaylara uzaktan öğrenme sistemine girişleri için kullanıcı şifresi proje ekibince iletilecektir.

Eğitime kayıt olmak için tıklayınız.

Projenin başlıca amaçları:

  • Sürdürülebilir Kalkınma Avrupa Uzmanı yetiştirerek, bu kapsamda istihdamı arttırmak.
  • Uluslararası düzeyde, sürdürülebilir kalkınma spesifik alan uzmanlık talebine yönelik olarak metodoloji tanımı yoluyla, şeffaf ve yaygın öğrenme çıktılarının oluşturulmasını sağlamak.
  • Açık kaynaklı bir eğitim programının (herkesin erişebileceği) ve genç öğrencilerden ve mentorlardan oluşan çalışma gruplarının, problem çözme yaklaşımı üzerine inşa edilmiş ve girişimcilik becerilerinin teşvik edilerek uygulanması yoluyla esnek ve iş temelli öğrenme yöntemleri sağlamak.

SKILLED proje ortakları

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi için: https://skilled-project.eu/  

Eğitim programı ile ilgili sorularınız için:  

[email protected]  

[email protected]