Erasmus+ Jean Monnet Module Project: “Gender Politics and EU in the Time of Crisis” Workshop

Yaşar Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen “Gender Politics and EU in the Time of Crisis (GP-EU)/Kriz Döneminde Cinsiyet Politikaları ve AB” isimli Erasmus+ Programı Jean Monnet Module projesi atölye çalışması 26 Kasım 2018, Pazartesi, günü 09:30-11:00 saatleri arasında Yaşar Üniversitesi Bornova Selçuk Yaşar Kampüsü, T Binası, 304 No’lu sınıfta düzenlenecektir.

Atölye çalışması kapsamında Proje Koordinatörü Doç.Dr.Meltem İNCE YENİLMEZ, “Cinsiyet Politikaları ve Avrupa Birliği Krizi” başlıklı sunumunda yaşanan son küresel krizin AB ülkeleri açısından kadın istihdamı, ücretler ve cinsiyet politikaları, kısaca emek piyasaları üzerine etkisini sunacaktır.

Adres: Yaşar Üniversitesi, Bornova Selçuk Yaşar Kampüsü, Üniversite Caddesi No: 37-39 Ağaçlıyol, Bornova, İzmir
İletişim: Doç.Dr.Meltem İNCE YENİLMEZ, meltem.ince@yasar.edu.tr , Yaşar Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, İşletme Fakültesi
Proje Hakkında: “Gender Politics and EU in the Time of Crisis (GP-EU)” Jean Monnet Modülü, Yaşar Üniversitesi müfredatına yeni bir ders olarak eklenerek, öğrencilerin toplumsal cinsiyet dengeleme stratejilerinde yer alan sosyo-ekonomik parametreleri ve bunun yanı sıra işgücü piyasasında ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitliği süreçlerini etkili bir şekilde kavramalarını hedeflemektedir. Projenin hedef grupları arasında sadece öğrenciler değil, aynı zamanda araştırmacılar, sosyologlar, ekonomistler, gazeteciler, kamu ve özel kurumların yanı sıra insan haklarıyla, toplumsal cinsiyet politikası ve eşitliğiyle ilgili çalışmalar yürüten kurumlar da yer almaktadır.