Erasmus+ Capacity Building in the Field of Youth Project Dissemination Seminar: Erasmus+ Opportunities Workshop to Strengthen the Capacity of Civil Society Organizations

Passi Societa Cooperativa (İtalya) koordinatörlüğünde yürütülen ve Yaşar Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı “Cammini Minimi / Minimum Mesafe” isimli Erasmus+ Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Projesi’nin yerel yaygınlaştırma etkinliği, 25 Kasım 2019, Pazartesi günü 10:30-13:30 saatleri arasında Yaşar Üniversitesi tarafından Yaşar Üniversitesi Bornova Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenecektir.

“Cammini Minimi/Minimum Mesafe” projesi Afrikalı ve Avrupalı Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getirerek birbirlerini tanımalarını ve deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Proje kapsamında, Sivil Toplum Kuruluşları için kurumsal kapasite geliştirme anketi tasarlanıp uygulanmış, anket sonuçlarına göre kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmiş ve konuya ilişkin bir araç kiti hazırlanmıştır. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumlar arası bir ağ kurulması ön görülmektedir.

Etkinlikte, projeye ve çıktılarına yönelik detaylı bilgi sunulacak ve Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmek için Erasmus+ programı kapsamındaki fırsatlar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Etkinliğe katılım ücretsiz olup, katılımcılara Yaşar Üniversitesi tarafından katılım sertifikası verilecektir. Katılımcı sayısının kısıtlı olması sebebiyle, kayıt yapılması zorunludur.

Kayıt için: https://forms.gle/pFfQCwCBhYi53mZA6 
Kayıt için son tarih: 20 Kasım 2019
Etkinlik adresi: Yaşar Üniversitesi Bornova Selçuk Yaşar Kampüsü, Y Binası Y107 No’lu Amfi