5 IP Projects were approved

Yoğun Programlar/Intensive Programmes Proje Degerlendirme Sonuçları

2011-12 akademik yılı “Intensive Programmes” altında Türkiye çapında koordinatör olarak toplam 13 proje kabul almıştır. 13 projenin 5’i Yaşar Üniversitesi’ne aittir.

Sunduğumuz 6 projeden 5’i asil listede, 1’i de yedek listededir.

AB Merkezi ekibimizle birlikte özveriyle çalışan ve üniversitemizin 13 proje arasindan 5’ni kazanabilme başarısina imza atan tüm proje koordinatörü hocalarımızı ve ekiplerini tebrik eder, teşekkürlerimizi sunarız.

Proje Bilgileri:

1. ” The Information Warfare, Cyber Warfare and Open Sources Intelligence”
Proje Koordinatoru: Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz Proje Ekibi Destek: Doç.Dr. Aylin Güney
Bütçe: 48.834 Euros

2. “The Economics of Sustainable Energy with Clean Energy Point of View”
Proje Koordinatoru: Prof.Dr.Edip Teker
Proje Ekibi Destek: Dr. Cenk Sevim, Öğr.Gör. Serkan Köpürlü, Araş.Gör.Melih Tütüncüoğlu
Bütçe: 39.964 Euros

3. “Musical Understanding of Society in Europe”
Proje Koordinatoru: Gökay Özerim
Proje Ekibi Destek: Yrd.Doç.Dr. Kürşat Terci, Öğr.Gör. Payam Susanni
Bütçe: 48.609 Euros

4.Green Logistics: Trends and Applications for a Sustainable Life-Style Proje Koordinatörü: Yard.Doç.Dr. Ebru Esendemir
Proje Ekibi: Öğr.Gör.Ceren Altuntaş
Bütçe: 29.205 Euros

5. “Social Responsibility Education in Europe”
Proje Koordinatoru: Yard.Doç.Dr.Huriye Toker
Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr. Duygu Türker,  Öğr.Gör.Ceren Altuntaş
Bütçe: 45.134 Euros