2020-2021 Jean Monnet Scholarship Programme Information Seminar

Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 akademik yılı başvurularına ilişkin bilgilendirme toplantısı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı İzmir Temsilciliği tarafından, 26 Eylül 2019 Perşembe günü, 11.00-12:20 saatleri arasında Yaşar Üniversitesi Y216 No’lu salonda gerçekleştirilecektir.

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kamu ve özel sektör çalışanları, üniversite son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli, Jean Monnet Bursundan faydalanabilirler. Jean Monnet Burs Programı hakkında ayrıntılı bilgiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Jean Monnet Burs Programının internet sitelerinden ulaşılabilir.

Bilgilendirme toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 25 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir:

https://forms.gle/jGDjRpcuanW1aHYq6